Bahagian Perkhidmatan Operasi Perindustrian

FUNGSI

_ZCL0916

Bahagian Operasi Perindustrian (OP) menjalankan aktiviti-aktiviti yang berikut: –

  1. Pembelian.
  2. Pemprosesan.
  3. Pemasaran.
  4. Ujian.
  5. Kumpulan pemprosesan pusat.

OBJEKTIF

Objektif Bahagian Operasi Perindustrian (OP) adalah seperti berikut: –

  1. Untuk menyediakan perkhidmatan pemasaran secara langsung kepada pekebun kecil di pintu masuk ladang (farmgates).
  2. Untuk memproses dan memasarkan getah pekebun kecil.
  3. Untuk menyediakan latihan kepada pekebun kecil di Pusat Latihan Tuaran atau in-situ (setempat).
  4. Untuk memindahkan teknologi baru kepada pekebun kecil dalam bidang agronomi dan pemprosesan.

Sila klik di sini untuk piagam pelanggan jabatan ini.

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 13 Mac, 2013.
http://www.alugueldeimpressoras.org