Aktiviti Teras

Kegiatan utama yang dijalankan oleh LIGS memfokuskan kepada dua kumpulan utama, iaitu aktiviti sosio-ekonomi dan aktiviti komersial. Sila klik pada pautan di bawah untuk maklumat lebih lanjut (sedang dalam pembangunan).

Aktiviti Sosio-Ekonomi

Penanaman baru getah dengan klon lateks balak

 • Pengenalan
 • Laporan prestasi
 • Maklumat dan artikel berkaitan

Penanaman semula getah dengan klon lateks balak

 • Pengenalan
 • Laporan prestasi
 • Maklumat dan artikel berkaitan

Penanaman semula getah dengan lain-lain tanaman (i.e. koko, kelapa sawit, buahan, dll.)

 • Pengenalan
 • Laporan prestasi
 • Maklumat dan artikel berkaitan

Projek Khas Menangani Kemiskinan Bengkoka, Pitas

 • Pengenalan
 • Laporan prestasi
 • Maklumat dan artikel berkaitan

Projek Mini Estet Sejahtera (MESEJ)

 • Pengenalan
 • Laporan prestasi
 • Maklumat dan artikel berkaitan

Latihan pekebun kecil getah

 • Pengenalan
 • Laporan prestasi
 • Maklumat dan artikel berkaitan

Pembangunan Pusat Pemprosesan Berkelompok

 • Pengenalan
 • Laporan prestasi
 • Maklumat dan artikel berkaitan

Pembelian langsung getah mentah daripada pekebun kecil

 • Pengenalan
 • Laporan prestasi
 • Maklumat dan artikel berkaitan

Aktiviti Komersial

Pusat semaian bibit getah

Pusat semaian bibit buahan

Pemprosesan dan pemasaran getah

Makmal ujian SMR

Skim penempatan getah

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 22 April, 2011.
http://www.alugueldeimpressoras.org