Aktiviti Sosio-Ekonomi

LIGS menjalankan aktiviti-aktiviti sosio-ekonomi seperti berikut:

  • Penanaman baru berkelompok dengan klon lateks kayu balak
  • Penanaman semula berkelompok dengan klon lateks kayu balak
  • Penanaman baru berkelompok dengan lain-lain tanaman
  • Pembelian langsung susu getah daripada pekebun kecil
  • Pusat Pemprosesan Getah Berkelompok
  • Projek Khas Menangani Kemiskinan Bengkoka
  • Projek Mini Estet Sejahtera (MESEJ)
  • Latihan kepada para pekebun kecil

Sila klik pada senarai aktiviti di atas untuk maklumat lanjut.

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 29 Disember, 2010.
http://www.alugueldeimpressoras.org