Tanam Semula Getah Tua Dengan Klon Lateks Balak

Block Replanting

Menanam semula getah tua yang tidak produktif dengan klon lateks balak untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil.

LIGS akan membangunkan dan menyelenggara ladang getah tersebut sehingga matang dengan menggunakan kakitangan LIGS sendiri.

Peserta blok tersebut adalah digalakkan untuk terlibat dalam kerja-kerja penanaman dan penyelenggaraan dan akan dibayar upah oleh LIGS.

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 5 Februari, 2013.
http://www.alugueldeimpressoras.org