Penanaman Berkelompok dengan Lain-lain Tanaman

Objektif projek ini adalah untuk memberi pekebun kecil getah sumber kewangan alternatif selain daripada getah.

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 22 April, 2011.
http://www.alugueldeimpressoras.org