Pembelian Getah Secara Langsung Daripada Pekebun Kecil

Kemudahan pemasaran kepada pekebun kecil di seluruh negeri juga diadakan melalui unit-unit pembelian getah yang telah ditubuhkan. Pada masakini sebanyak tujuh belas (17) unit pembelian yang beroperasi di daerah-daerah.

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 24 Oktober, 2012.
http://www.alugueldeimpressoras.org