Pusat Pemprosesan Getah Berkelompok

Lembaga Industri Getah Sabah membina pusat-pusat pemprosesan getah berkelompok untuk para pekebun kecil di kawasan-kawasan penanaman baru dan penanaman semula getah supaya para pekebun dapat memproses hasil torehan tersebut kepada getah kepingan basah yang berkualiti tinggi.

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 5 Ogos, 2011.
http://www.alugueldeimpressoras.org