Projek Mini Estet Sejahtera (MESEJ)

Mesej

LIGS telah dilantik sebagai agensi pelaksana oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) Sabah untuk membangunkan kawasan ladang getah dibawah Projek MESEJ.

Setakat ini, LIGS telah pun melaksanakan 14 Blok Projek MESEJ dengan keluasan keseluruhan 1,385 hektar.

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 1 Februari, 2013.
http://www.alugueldeimpressoras.org