Latihan kepada Pekebun Kecil Getah

LIGS menyediakan latihan kepada pekebun kecil, sama ada di Pusat Latihan Getah Tuaran atau secara in situ. Matlamat aktiviti ini dijalankan adalah untuk memperlengkapkan para pekebun kecil getah berkenaan dengan pengurusan kebun yang baik. Hasil latihan yang diberikan juga diharap akan dapat meningkatkan kemahiran mereka yang baru berkecimpung dalam industri getah.

Latihan juga ditawarkan kepada individu atau organisasi yang berminat melibatkan diri dalam industri getah secara komersial. Maklumat lanjut boleh didapati dalam laman Kursus Usahawan Tani.

training

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 6 Mac, 2013.
http://www.alugueldeimpressoras.org