Bahagian Kewangan

Fungsi

Fungsi utama Bahagian adalah seperti berikut:-

 1. Mengendalikan Sistem Perakaunan mengikut tatacara Kewangan Negeri dan Prosidur Badan -Badan Berkanun.
 2. Memproses pembayaran kepada pelanggan.
 3. Pungutan hasil.
 4. Pengauditan rekod kewangan.
 5. Memberi maklumat dan panduan kepada pihak Pengurusan.

Aktiviti

 1. Pembayaran Perbelanjaan Pembangunan Negeri dan Persekutuan.
 2. Pembayaran Perbelanjaan Operasi Negeri.
 3. Pengurusan pinjaman daripada Perbadanan Pinjaman Sabah dan Bendahari Negeri.
 4. Pungutan Ses Tanam Semula
 5. Pungutan Ses Penyelidikan
 6. Tabung A (Estet)
 7. Pendapatan dan perbelanjaan daripada SMR dan Getah Specialty.
 8. Pendapatan dan perbelanjaan daripada penjualan bahan-bahan tanaman daripada Semaian.
 9. Faedah daripada Simpanan Tetap.

Sumber Kewangan – Program Pembangunan

Program pembangunan Lembaga berdasarkan kepada projek Rancangan Malaysia Ke-8 dimana sumber kewangan Lembaga diperolehi daripada sumber-sumber berikut:-

 1. Tabung Pembangunan Persekutuan.
 2. Tabung Pembangunan Negeri.
 3. Tabung Operasi Negeri.
 4. Ses Tanam Semula.
 5. Ses Penyelidikan.
Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 16 Jun, 2011.
http://www.alugueldeimpressoras.org