Bahagian Pembelian Getah

FUNGSI

_ZCL0916

Bahagian Pembelian Getah (PG) menjalankan aktiviti-aktiviti yang berikut: –

  1. Pembelian.
  2. Ujian Getah SMR.
  3. Latihan Pekebun Kecil.
  4. Penguatkuasa.

OBJEKTIF

Objektif Bahagian Pembelian Getah (PG) adalah seperti berikut: –

  1. Untuk menyediakan perkhidmatan pembelian getah secara langsung kepada pekebun kecil di pintu masuk ladang (farmgates).
  2. Membuat ujian Getah SMR di Makmal.
  3. Untuk menyediakan latihan kepada pekebun kecil di Pusat Latihan Tuaran atau in-situ (setempat).
  4. Untuk memindahkan teknologi baru kepada pekebun kecil dalam bidang agronomi dan pemprosesan.
  5. Menguatkuasakan Enakmen LIGS 1980 Pindaan 2012, penguatkuasaan dan pelesenan.

Sila klik di sini untuk piagam pelanggan jabatan ini.

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 15 Ogos, 2019.
http://www.alugueldeimpressoras.org