Bahagian Teknologi Maklumat

Pengenalan

Bahagian Teknologi Maklumat ditubuhkan untuk memberikan perkhidmatan yang berkaitan dengan bidang pengkomputeran kepada semua bahagian di LIGS.

Objektif

Objektif bahagian ini ialah untuk menyediakan perkhidmatan sokongan kepada bahagian-bahagian lain dalam LIGS untuk meningkatkan prestasi pengurusan.

Fungsi

Fungsi bahagian ini adalah untuk menjalankan kerja-kerja seperti berikut:-

  1. Membangunkan sistem dan aplikasi bagi kegunaan dalaman Lembaga;
  2. Menyediakan perkhidmatan rangkaian dan pelayan;
  3. Membaikpulih dan menyenggara komputer dan rangkaian;
  4. Menjalankan latihan ICT; dan,
  5. Merancang pembangunan dan penggunaan ICT.
Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 16 Jun, 2011.
http://www.alugueldeimpressoras.org