Bahagian Skim

ZCL_6749

Pengenalan

Bahagian Skim Penempatan Getah mengendalikan lima (5) buah Skim Penempatan Getah. Skim yang telah dilaksanakan adalah:-

  1. Skim Penempatan Getah Kuala Tomani, Tenom.
  2. Skim Penempatan Getah Lagud Sebrang, Tenom.
  3. Skim Penempatan Getah Tulid, Keningau.
  4. Skim Penempatan Getah Tuaran, Tuaran.
  5. Skim Penempatan Getah Mandulong, Sipitang.

Objektif

Objektif utama Skim Penempatan Getah dilaksanakan adalah untuk memberi punca pendapatan yang tinggi dan mapan kepada petani yang tidak memiliki tanah dan mengamalkan pertanian pindah randah untuk menceburi dalam bidang pertanian yang kekal.

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 22 Ogos, 2019.
http://www.alugueldeimpressoras.org