Carta Organisasi

LIGS diketuai oleh seorang Pengerusi dan 15 orang ahli termasuk tiga (3) orang “ex-officio” dan Pengurus Besar. Butir-butir mengenai Ahli Lembaga Pengarah, Lembaga Industri Getah Sabah dihuraikan dalam Enakmen Lembaga Tabung Getah Sabah 1981.

Carta Organisasi LIGS

Sila klik pada imej carta organisasi untuk membesarkannya.

Ketua Eksekutif Kumpulan Pengurusan ialah Pengurus Besar yang dibantu oleh lima (5) orang Timbalan Pengurus Besar mengikut bahagian masing-masing.

Lembaga terbahagi kepada lima (5) bahagian operasi utama seperti berikut:-

  1. Bahagian Pentadbiran
  2. Bahagian Kewangan
  3. Bahagian Operasi Perindustrian
  4. Bahagian Kemajuan Pekebun Kecil
  5. Bahagian Skim Penempatan Getah

Tenaga Pekerja

LIGS kini mempunyai seramai 663 kakitangan. Butiran jawatan pelbagai gred adalah seperti berikut:-

Kumpulan Perkhidmatan Bil. Jawatan
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 22
Pelaksana I 328
Pelaksana II 312
Jumlah 663
Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 11 Mei, 2016.
http://www.alugueldeimpressoras.org