Carta Organisasi

LIGS diketuai oleh seorang Pengerusi, seorang Timbalan Pengerusi dan sembilan (9) orang ahli termasuk tiga (3) orang “ex-officio” dan Pengurus Besar. Butir-butir mengenai Ahli Lembaga Pengarah, Lembaga Industri Getah Sabah dihuraikan dalam Enakmen Lembaga Tabung Getah Sabah 1981 (Lembaga Industri Getah Sabah, Pindaan 2000).

Carta Organisasi LIGS

Sila klik pada imej carta organisasi untuk membesarkannya.

Ketua Eksekutif Kumpulan Pengurusan ialah Pengurus Besar yang dibantu oleh dua (2) orang Timbalan Pengurus Besar mengikut bahagian masing-masing.

Lembaga terbahagi kepada enam (6) bahagian operasi utama seperti berikut:-

  1. Bahagian Pentadbiran
  2. Bahagian Kewangan
  3. Bahagian Pembelian Getah
  4. Bahagian Kemajuan Pekebun Kecil
  5. Bahagian Skim Penempatan Getah
  6. Bahagian Pemasaran Getah

Tenaga Pekerja

LIGS kini mempunyai seramai 670 kakitangan. Butiran jawatan pelbagai gred adalah seperti berikut:-

Kumpulan Perkhidmatan Bil. Jawatan
Pengurusan Tertinggi 1
Pengurusan dan Profesional 19
Pelaksana I 325
Pelaksana II 325
Jumlah 670

*maklumat dalam laman ini telah dikemaskinikan pada 10 Jun 2019 -JS

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 11 Jun, 2019.
http://www.alugueldeimpressoras.org