Rasional Logo LIGS

Logo LIGS / SRIB Logo

Logo LIGS / SRIB Logo

  • Warna hijau: sumber pertanian, kegiatan utama LIGS
  • Pokok getah: ekonomi para pekebun kecil, punca pengeluaran yang berterusan, hasil lateks yang bersih dan berkualiti
  • Kilang: identiti industri getah
  • Kayu: salah satu produk daripada industri hiliran getah
  • Bulatan kecil: semangat bekerjasama secara berpasukan ke arah mencapai wawasan, kestabilan masa depan industri getah
Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 2 Disember, 2011.
http://www.alugueldeimpressoras.org