08 Bugie Galadam

YB Bugie Galadam, SRIB Chairman (25 September 1986 - 22 August 1994)

YB Bugie Galadam, SRIB Chairman (25 September 1986 – 22 August 1994)

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 30 April, 2013.
http://www.alugueldeimpressoras.org