Alexander Peter Patrick Campbell

Mr. Alexander Peter Patrick Campbell, General Manager, Sabah Rubber Industry Board (07 September 1959 till 31 December 1970)

Mr. Alexander Peter Patrick Campbell, General Manager, Sabah Rubber Industry Board (07 September 1959 till 31 December 1970)

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 23 April, 2013.
http://www.alugueldeimpressoras.org