Datuk Sinnappu Ponnudurai

Datuk Sinnappu Ponnudurai, General Manager, Sabah Rubber Industry Board (01 January 1971 till 13 July 1982)

Datuk Sinnappu Ponnudurai, General Manager, Sabah Rubber Industry Board (01 January 1971 till 13 July 1982)

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 23 April, 2013.
http://www.alugueldeimpressoras.org