Pengurusan Tertinggi

Pengurus Besar:
Datuk Harris Mathews

Datuk Harris

Talian terus: +088-211630 | E-mel: gm.getah@sabah.gov.my

Timbalan Pengurus Besar (Operasi Perindustrian):
En. Liau An Chuan

Liau An Chuan
Talian terus: +088-210679 | E-mel: anchuan.liau@sabah.gov.my

Timbalan Pengurus Besar (Kewangan):
En. Kee Mohd. Nordin Abd. Jalil

Kee Nordin
Talian terus: +088-216469 | E-mel: keenordin@sabah.gov.my

Timbalan Pengurus Besar (Skim):
En. Sabdil Tanjong

Sabdil Tanjong
Talian terus: +088-211350 | E-mel: Sabdil.Tanjong@sabah.gov.my

Timbalan Pengurus Besar (Kemajuan Pekebun Kecil):
En. Basius Bailis

Basius Bailis
Talian terus: +088-212441 | E-mel: basius@sabah.gov.my

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 10 Oktober, 2017.
http://www.alugueldeimpressoras.org