History of Rubber In Malaysia

(disediakan dalam Bahasa Inggeris)

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 1 November, 2011.
http://www.alugueldeimpressoras.org