Muka Depan

Bantuan Musim Tengkujuh (BMT)

Bayaran Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) secara tunai akan dijalankan di pejabat-pejabat LIGS di semua daerah mulai 09 Oktober 2019 atau melalui pemindahan dana elektronik (EFT) ke dalam akaun pekebun kecil. Sila semak status bayaran anda di sini>Semakan Bayaran BMT

Pengenalan

Lembaga Industri Getah Sabah merupakan sebuah agensi Kerajaan Negeri Sabah yang bertanggungjawab ke atas pembangunan sektor tanaman getah di negeri Sabah, Malaysia.

Visi dan Misi Lembaga

Dengan ini kami berusaha untuk mencapai visi LIGS, yakni untuk menghasilkan Industri Getah yang Moden, Berdaya Maju dan Dinamik. Misi Lembaga adalah seperti berikut:

“Membangunkan industri getah secara bersepadu melalui pengurusan sektor pekebun kecil yang efisien, meningkatkan pengeluaran secara komersial dan mempelbagaikan industri hiliran yang mampu bersaing di pasaran global.”

Maklumat lanjut berkenaan dasar dan strategi Lembaga boleh didapati di laman Pengenalan.

Enakmen Lembaga Industri Getah (Pindaan) 2013 kini boleh didapati melalui laman ini. Klik di sini untuk muat turun.

GANJARAN KEPADA PEMBERI MAKLUMAT-Klik di sini untuk maklumat lanjut.

*maklumat dalam laman ini telah dikemaskinikan pada 16 Nov 2019 -js

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 16 November, 2019.
http://www.alugueldeimpressoras.org