Muka Depan

Bual Bicara Bersama Pengurus Besar LIGS

Sila muat turun di sini>> Bual Bicara Bersama Pengurus Besar

Ganjaran Kepada Pemberi Maklumat

Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS) memohon kerjasama dan bantuan orang ramai untuk melaporkan kegiatan menyeludup keluar getah dari Sabah untuk kebaikan Negeri. Ganjaran sebanyak RM500.00 akan diberikan oleh LIGS kepada Pemberi Maklumat untuk setiap kontena yang berjaya dikesan dan dipunggut ses getah atau yang menyebabkan pelaku berjaya didakwa di mahkamah. Segala maklumat yang diberikan serta identiti pemberi maklumat akan dirahsiakan dan lindungi oleh undang-undang.

Klik di sini untuk maklumat lanjut.

Lembaga Industri Getah Sabah telah melancarkan Laman Web Rasmi Kilang Getah Beaufort Specialty

Pengenalan

Lembaga Industri Getah Sabah merupakan sebuah agensi Kerajaan Negeri Sabah yang bertanggungjawab ke atas pembangunan sektor tanaman getah di negeri Sabah, Malaysia.

Visi dan Misi Lembaga

Dengan ini kami berusaha untuk mencapai visi LIGS, yakni untuk menghasilkan Industri Getah yang Moden, Berdaya Maju dan Dinamik. Misi Lembaga adalah seperti berikut:

“Membangunkan industri getah secara bersepadu melalui pengurusan sektor pekebun kecil yang efisien, meningkatkan pengeluaran secara komersial dan mempelbagaikan industri hiliran yang mampu bersaing di pasaran global.”

Maklumat lanjut berkenaan dasar dan strategi Lembaga boleh didapati di laman Pengenalan.

Enakmen Lembaga Industri Getah (Pindaan) 2013 kini boleh didapati melalui laman ini. Klik di sini untuk muat turun.

*maklumat dalam laman ini telah dikemaskinikan pada 14 Februari 2018 oleh Jerry Stephen

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 20 Ogos, 2018.
http://www.alugueldeimpressoras.org