Harga Getah

Harga getah di Sabah ditentukan oleh LIGS.

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 19 Oktober, 2010.
http://www.alugueldeimpressoras.org