Makluman kepada Para Pekebun Kecil Getah di negeri Sabah

Berkuatkuasa dari 16 Jun 2014, pihak LIGS akan gabungkan harga getah dengan insentif pengeluaran dan siarkan satu harga sahaja untuk setiap gred getah. Ini bermakna harga getah yang dikeluarkan oleh LIGS sudah termasuk insentif pengeluaran. Untuk makluman semua pekebun kecil, insentif pengeluaran akan terus dibayar oleh LIGS dan sudah dimasukkan ke dalam harga getah.

Dilampirkan bersama ini pekeliling yang telah dikeluarkan oleh LIGS HARGA GETAH

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 10 Jun, 2014.
http://www.alugueldeimpressoras.org