Tender Online

Tiada tender ditawarkan pada masa ini.

Tender Online ini disediakan khas oleh pihak LIGS bagi memberikan maklumat berkenaan tender-tender baru yang ditawarkan. Sekiranya anda ingin mengetahui perkembangan tender yang telah dipohon dengan LIGS, sila hubungi pejabat kami (waktu kerja) untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 19 November, 2010.
http://www.alugueldeimpressoras.org