Laporan Tahunan LIGS 2012

Laporan Tahunan LIGS bagi tahun 2012 kini boleh dimuat turun (saiz fail: 248 MB).

SRIB annual report 2012 cover

Maklumat dalam laman ini telah dikemaskini pada 30 September, 2013.
http://www.alugueldeimpressoras.org